Környezetvédelem

A PROFILPLAST Kft. nagy figyelmet fordít a környezet fokozott védelmére és a jövő nemzedékeinek való megőrzésére.

Környezetünk általában már nem képes folyamatos és teljes öntisztulásra.
A jelen és jövő generációi számára az egészséges környezethez való jog biztosítása érdekében minden környezethasználó felelőssége, hogy összes tevékenységében a káros környezetterhelést minimálisra csökkentse.

A Profilplast Kft számára csak olyan termékek, termékcsoportok tudják biztosítani a fejlődést, amelyek csökkentik a környezeti terhelést.
Ezt egyrészt a termékeinkbe beépülő veszélyes komponensek minimális szintre csökkentésével, végső soron teljes kiküszöbölésével érhetjük el.
Másik lehetőségünk a természeti értékek megóvására az anyag-és energiatakarékos termelési, technológiai rendszerek kidolgozása és bevezetése, amelyek a termékek kiváló műszaki színvonalának megtartása mellett biztosítják az optimálisan minimum szintű anyag-és energiafelhasználást.

Emellett a tanúsított MKIR rendszerünk egyik alapelve a „nulla hibára törekvés” jegyében jelentősen csökkenthető a keletkező hulladékok mennyisége.
Munkatársaink elkötelezettek abban, hogy a keletkező hulladékok újrahasznosítását helyezzék előtérbe.

A technológiai, illetve működési energiafelhasználást az optimálisan minimum szintre csökkenthetjük jó munkaszervezéssel, alternatív energia felhasználással, hulladék hő hasznosítással.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy az elért eredményeket növekvő termelési volumen mellett is változatlan mértékben megőrizzük, amely megfelel a társadalmi elvárásoknak is.